Vrstvy kartonové lepenky

Kartonová lepenka je lepenka z jedné nebo více vrstev vlnitého papíru, který je lepen mezi více vrstvami jiného papíru nebo lepenky. 

Krycí papíry

Kraftliner – se vyrábí z nového papíru s min. 80% podílem primárních vláken. 

Testliner – se vyrábí ze 100% recyklovaného papíru, tudíž se jedná o nižší kvalitativní třídu materiálu. 

Šedák – nejméně kvalitní papír vyrobený ze směsi obvyklého sběrového papíru

Vlnité papíry

Fluting – nebělený polobuničitý papír z listového dřeva s min. 65% podílem primárních vláken

- Wellenstoff – převážně z tříděného starého papíru

- Šedák – papír ze směsi obvyklého starého papíru jako odpadů z tisku, šedé lepenky, lepenkových dutinek atd.

více o materiálu na stránce: Materiál a značení krabic

Základní rozdělení vlnité lepenky podle počtu a profilu vln:

Třívrstvá vlnitá lepenka

DVOUVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA (2VVL)
- vhodná na prokládání a obalování zboží pro ochranu pravidelných i nepravidelných tvarů výrobku proti znečištění čí poškrábání.

TŘÍVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA  (3VVL) S VLNOU (E, B, C)
- používá se nejčastěji na výrobu menších krabic nebo obalů pro zboží s nižší hmotností. Také ji lze využít jako krabicový či paletový proklad. 

PĚTIVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA (5VVL) SE DVĚMA RŮZNÝMI PROFILY VLN (BE, BC)
- používá se nejčastěji na výrobu větších krabic nebo obalů pro zboží s vyšší hmotností, pro obaly skupinové a obaly s vyšší pevností a odolností. Také ji lze využít jako krabicový či paletový proklad. 

SEDMIVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA (7VVL) – KOMBINACE DVOU NEBO TŘÍ PROFILŮ VLN (CAA)
- používá se na výrobu extrémně pevných a odolných, převážně exportních, paletových krabic a obalů