Potisk krabic

Potisk kartonových obalů

V současnosti rozlišujeme několik základních způsobů potisku vlnitých lepenek, v nichž se prosazuje celá řada tiskových technik.

Podle okamžiku potisku totiž rozlišujeme preprintpostprint.

V prvém případě dochází k potisknutí svrchní vrstvy ještě před spojením do vlnité lepenky. To probíhá buď průmyslově přímo ve zvlňovacím stroji, kde je do výroby přiváděn již pás potištěného materiálu, nebo je potisk prováděn na papír nebo kartón samostatně v arších, které jsou následně kašírovány na vlnitou lepenku. Oba tyto postupy u preprintu se vyznačují vysokou kvalitou tisku, protože lze celkem s úspěchem použít prakticky libovolnou technologii podle toho, v jakém nákladu a v jaké kvalitě je tisk požadován. Prosazuje se tedy běžně ofsetový tisk, ale své místo tu má u větších nákladů i hlubotisk a další tiskové techniky. Tak jako tradičně v ostatních obalových výrobách, i zde hraje významnou úlohu flexotisk.

Jak již samotný název napovídá, druhý postup při potiskování vlnitých lepenek, nazývaný postprint, probíhá až po spojení jednotlivých vrstev. Zde již není možné použít klasických archových tiskových technik, jako je třeba ofset, hned z několika důvodů. Jedním je pochopitelně samotná tloušťka vlnité lepenky, která by působila problém při průchodu materiálu strojem. Tento materiál by navíc musel být v arších, vlnitá lepenka je však mnohdy expedována také v rolích. Druhým problémem, který by se objevoval při potisku ofsetem, by byl rovněž vysoký tlak, vznikající mezi tiskovým a protitlakovým válcem, který by mohl porušit strukturu vlnité lepenky. Z tohoto důvodu se pro postprintový potisk vlnité lepenky používá nejčastěji flexotisk, v některých případech se zde může uplatnit také sítotisk.