Materiál a značení krabic

Vlnitá lepenka

- je přírodní a jednoduše recyklovatelný materiál, neobsahující nebezpečné příměsi.

- vyrábějí se z ní nejrozšířenější typy přepravních a skupinových obalů.

- vyrábí se v papírnách na zvlňovacích strojích spojením několika vrstev papírů různých kvalit, gramáží a barev. Výsledným produktem pak je dvou, tří, pěti nebo sedmi vrstvá vlnitá lepenka. Výška zvlněné vrstvy může být různá a označuje se písmeny.

  • definice podle normy "vlnitá lepenka je lepenka z jedné nebo více vrstev zvlněného papíru, které jsou přilepeny mezi více vrstvami jiného papíru".

 Vlnité papíry

- Fluting – nebělený polobuničitý papír z listového dřeva s min. 65% podílem primárních vláken

- Wellenstoff – převážně z tříděného starého papíru

- Šedák – papír ze směsi obvyklého starého papíru jako odpadů z tisku, šedé lepenky, lepenkových dutinek atd.

Krycí papíry

- Kraftliner – se vyrábí z nového papíru s min. 80% podílem primárních vláken. Základem papíru je buničina, která je vyrobená sulfátovým procesem, jehož hlavní surovinou je ve většině případů jehličnaté měkké dřevo. Díky svému složení z nových a dlouhých vláken má mnohem vyšší ochranné vlastnosti a to nejen při změnách klimatu, jako je například zvýšená vlhkost či chlad. Má také daleko větší pevnost při proražení krabice a průtlaku. Cena kvalitního kraftového papíru je poměrně vysoká, nicméně díky jeho špičkové pevnosti a odolnosti je nenahraditelný.

- Testliner – se vyrábí ze 100% recyklovaného papíru, tudíž se jedná o nižší kvalitativní třídu materiálu. Oproti Kraftlineru poskytuje menší ochranné vlastnosti a nižší odolnost proti průtlaku či proražení krabice. Není příliš vhodný v případě, kde dochází ke klimatickým změnám, jako je například chlad a vlhkost. Na druhou stranu je Testliner cenově výhodnější. Testliner je většinou z dvouvrstvých papírů z rozdílných vláknitých materiálů papíru, přičemž krycí vrstva může obsahovat kvalitativně vysoce hodnotný vláknitý materiál. Není určeno složení vlákniny, proto jsou pevnostní vlastnosti definovány a rovněž garantovány.

- Šedák – nejméně kvalitní papír vyrobený ze směsi obvyklého sběrového papíru

Měřitelné hodnoty vlnitých lepenek

Hranová pevnost ECT [kN/m]
Maximální síla, při které dochází ke zlomení (zborcení) měřeného vzorku. Síla působí ve směru vlny, tedy kolmo na směr výroby vzorku. Hodnota ECT je Edgewise  Crash Test (hra-nový pevnostní test).  

Plošná pevnost v tlaku FCT [kPA]
Maximální tlak, při kterém dochází ke stlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je nejvíce ovlivněna odolností vůči plošnému zborcení samotné vlny. FCT je Flat Crash Test (plošný pevnostní test).

Pevnost v průtlaku [kPA]
Maximální tlak, při kterém dochází k protlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je přímo úměrná hodnotám jednotlivých papírů, tedy podílem čerstvých vláken, plošnou hmotností a druhem celulózy.

Tloušťka [mm]
Vzdálenost mezi krycími papíry, tato hodnota je ovlivněna tloušťkou použitých papírů, typem a kvalitou zvlňovacích válců a samotnou výrobou vlnité lepenky na zvlňovacím zařízení.

 Značení

-podle normy DIN 5468 se vlna podle svých rozměrů dělí následovně:

Druh vlny Značka Rozteč vln (t)mm Výška vlny (h)mm
Extra velká vlna K ≥ 5,0 ≥ 10,0
Velká vlna A 8,0 až 9,5 4,0 až 4,9
Střední vlna C 6,8 až 7,9 3,1 až 3,9
Malá vlna B 5,6 až 6,5 2,2 až 3,0
Midivlna D 3,8 až 4,8 1,9 až 2,1
Mikrovlna E 3,0 až 3,5 1,0 až 1,8
Minivlna F 1,9 až 2,6 0,6 až 0,9
Extra minivlna G ≤ 1,8 ≤0,55

 -tabulka vlnité lepenky - příklady:

Druh vlnité lepenky Typ vlny Označení vlny Tloušťka vlnité lepenky v mm (informativní)
Třívrstvá střední C 3,8
  malá B 2,7
  mikrovlna E 1,6
Pětivrstvá malá / střední BC 6,4
  malá / malá BB 5,2
  mikrovlna / malá EB 4,1

 - názorná ukázka značení krabic:

F0201, 483x280x298, 5BC-HH
- kontrukce krabice FEFCO 0201
- vnitřní rozměr délka x šířka x výška = 483 x 280 x 298 mm
- pětivrstvá lepenka s vlnou BC
- barva hnědo-hnědá 

F0200, 1473x1094x645, 3C-HH
- kontrukce krabice FEFCO 0200
- vnitřní rozměr délka x šířka x výška = 1473 x 1094 x 645 mm
- třívrstvá lepenka s vlnou C
- barva hnědo-hnědá 

FEFCO 0202 315x235x185/40 mm
- kontrukce krabice FEFCO 0202
- klopová krabice s přesahem klop 40 mm přes sebe
- vnitřní rozměr délka x šířka x výška = 315 x 235 x 185 mm

FEFCO 0713/0715
- horní uzávěr jako 0713, dno jako 0715

FEFCO 0215/0216
- víko jako 0215, dno jako 0216