Ochrana webu

Provozovatel webu a držitel práv užití

Autorská práva k www.ms-obaly.cz  (dále jen „web“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ..., firma MS - obaly s.r.o. se sídlem Chmelovice 23, 503 15 Králíky, IČ 27554970, DIČ CZ27554970, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25813. (dále jen provozovatel).

Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.

Ochrana autorských práv

Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat.

Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele.

Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.